شما حقوقی دارید …

بسیاری از افرادی که در «کانون‌های پناهجویی» در انتظار روند پناهندگی خود هستند، در شرایطی زندگی می‌کنند که طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حقوقشان نقض شده است.

… ما با همدیگر این حقوق را مطالبه خواهیم کرد!

„ نه ماهه باردار و به شدت بیمار بودم. از کم خونی و مسمومیت دوران بارداری رنج می‌بردم. مجبور بودم با ۱۴ نفر در یک چادر زندگی کنم. شب‌ها آن‌ قدر می‌لرزیدم که نمی‌توانستم بخوابم.
پس از حکم اضطراری دادگاه حقوق بشر اروپا، مقامات من را از جزیره به بخش اصلی کشور منتقل کردند.“

* آوریل ۲۰۲۰ به سلامت به دنیا آمد فرزند لیلا

„چادر من پر از حشره است. دو بار هم چادرم در اثر بدی آب و هوا از بین رفته است. دو پتوی نازک دارم که از یکی از آن‌ها به عنوان بالش استفاده می‌کنم و تشک هم ندارم.
دادگاه حقوق بشر اروپا به مقامات یونان دستور داد كه شرایط زندگی من را بهتر کنند.“

*۱۶ ساله منتظر است تا به یک مرکز ویژه منتقل شود کیان

„من از فیبروم رحم رنج می برم و هر روز خون زیادی از دست می دهم. اکثر روزها توان آن را ندارم تا در صف غذا بایستم و نمی‌توانم از دستشویی استفاده کنم.
پس از آنکه دادگاه حقوق بشر اروپا خواستار دو اقدام اضطراری در خصوص من شد، مقامات یونان مرا به یک آپارتمان منتقل کردند.“

*امل همچنان در انتظار دریافت پاسخ برای سومین درخواست خود است امل

*به منظور حفظ حریم شخصی افراد، برخی اسامی تغییر کرده‌اند.

این کار چگونه انجام خواهد شد

در حال حاضر ، دسترسی به عدالت برای بسیاری از پناهجویان ساکن «کانون‌های پناهجویی» در مرز اروپا امکان‌پذیر نیست. ما از طریق اقدامات اضطراری، از افرادی که دنبال حقوق خود هستند حمایت می کنیم.

سه مرحله برای ثبت پرونده خود

اعتقاد ما این است که جامعه اروپایی باید مبتنی بر حقوق بشر جهانی باشد و همه به عدالت دسترسی داشته باشند. این امکان توسط کلینیک حقوق پناهندگان برلین که یک سازمان‌ مردم‌نهاد مستقل است، مهیا می‌شود.

!پرونده خود را ثبت کنید